• modra številkaPomoč uporabnikom in naročila
6301 paketov

S kurzorjem se na prvi strani pomaknite nad besedilo "Prijava" in kliknite.

V kolikor še nimate ustvarjenega računa, kliknite "Ustvari račun".

Odprla se vam bo nova stran, kjer vnesete svoje osebne podatke in geslo, katerega boste potrebovali pri vseh nadaljnih nakupih v naši spletni trgovini. Iz tega razloga ga ne pozabite in si ga raje kam zapišite.

Kliknite "Pošlji"

Po končanem procesu registracije boste na svoj email naslov dobili sporočilo o uspešni registraciji. V kolikor tega emaila v roku 1 ure ne dobite, preverite v "Spam" predal. V kolikor sporočila tudi tam ni nas kontaktirajte oz. preverite, če ste pri registraciji vnesli pravilen email naslov.